Privacyverklaring DAM BV

DAM BV hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

DAM BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bij DAM BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact wenst op te nemen met ons, kan dit via onderstaande contactgegevens:

DAM BV
IJzerenweglei 17
2640 Mortsel
+32 3 449 88 11
info@dam.be

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld via diverse kanalen. Rechtstreeks via uzelf of op onderstaande manieren:
- Wanneer u bij ons iets koopt op de webshop en uw gegevens daarbij ingeeft.
- Wanneer wij een klanten- of prospectenfiche aanmaken op uw naam.

Welke informatie verzamelen we?
DAM BV verzamelt onder meer volgende gegevens:
- Persoonsgegevens:
De door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals uw voornaam, naam, e-mail, adres, woonplaats, telefoonnummer,…
- Technische en anonieme gegevens
Door een bezoek aan onze site geeft u technische en anonieme gegevens vrij zoals uw IP adres, browsertype en besturingssysteem van uw computer en andere automatisch gegenereerde informatie van uw websitebezoek. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren.
- Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
U heeft het recht om te vragen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ga hiervoor naar onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Wij bij DAM BV verzamelen gegevens alleen maar voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Waarvoor gebruiken wij de verzamelde informatie?
DAM BV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op:
- Het kunnen bijhouden welke producten het best verkopen en waar, door wie, waarom,… Zodat we onze social media beter op onze klanten kunnen afstemmen
- Het functioneren en verbeteren van de website
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
DAM BV gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nooit om ongevraagd aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen. DAM BV stelt gegevens over bezoekers van zijn websites nooit aan derden ter beschikking.

Hoe worden uw gegevens beveiligd? 
DAM BV neemt alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang …

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
DAM BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Als u heeft laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij u gegevens tot het moment u zich weer uitschrijft.

Met wie delen we uw gegevens? 
Wij delen je gegevens nooit met derden. Tenzij wettelijke of gerechtelijke instanties hierom verzoeken. De website van DAM BV maakt gebruik van de Secure Sockets Layer (SSL) technologie. Gegevens die je via internet verstuurd, worden met deze coderingsmethode beveiligd. Niemand anders dan de ontvanger kan de verstuurde klantgegevens waarnemen.

Hoe kan u uw gegevens wijzigen?
U heeft ten allen tijde recht op inzage en correctie van uw eigen persoonsgegevens. Bovendien kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van onze verwerkers. Wanneer u persoonlijke gegevens opgeeft tijdens het bestellen, inloggen, een profiel aanmaken, enz... dan worden uw gegevens enkel gebruikt voor het onderdeel waarvoor u het opgaf. U kan ten allen tijden uw profiel eenvoudig bekijken, wijzigen of verwijderen.
Wenst u de gegevens die u ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of te laten verwijderen neem dan contact op met ons via onze contactpagina.
Laden
Laden